11.6.2018

Tietosuojaseloste

Tämä on OpusBusinessPark.fi -sivustoon kytkeytyvän rekisterin rekisteriseloste täydennettynä rekisteröidyn oikeuksia koskevalla tiedolla, eli tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä:
Opus Business Park Oy
Y-tunnus: 1623511-1
Hitsaajankatu 20-24
00810 Helsinki

Rekisterin nimi: Yhteydenottopyyntöjen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen.

Tietolähteenä on käyttäjien oma ilmoitus.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä edelleen.

Rekisterin tietosisältö: Nimi ja yritys sekä sähköpostiosoite; käyttäjän ilmoittamat tiedot yhteydenoton aiheesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot välitetään sähköpostiin. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Virheellisiä tai jo käsiteltyjä yhteydenottopyyntöjä ei tarpeettomasti säilytetä sähköpostissa. Varsinaiset asiakkuudet säilytetään asiakasrekisterissä.

Manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja ei ole.

Tarkastusoikeus: Yhteydenottolomakkeella rekisterinpitäjälle välittyvät käyttäjän ilmoittamat tiedot. Jos ne ovat virheelliset, yhteydenotto ei onnistu ja pyyntö tietoineen poistetaan. Asiakastieto siirtyy asiakasrekisteriin, jos yhteydenotto etenee asiakkuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista: Ilmoitettuja tietoja käytetään vain yhteydenottoon. Jos ilmoitetut yhteystiedot ovat virheelliset, yhteydenotto ei onnistu ja yhteydenottopyyntö tietoineen poistetaan, ts. tiedot eivät jää rekisteriin. Jos ilmoitetut yhteydenottopyynnön taustasyyt ovat virheelliset, nämä tarkennetaan yhteydenpidossa. Jos yhteydenottopyyntö halutaan peruuttaa, voi tietojen poiston pyytää yhteyshenkilöltä. Mikäli yhteydenottopyyntö johtaa asiakkuuteen, siirtyvät tiedot soveltuvin osin asiakasrekisteriin.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Scroll Up